מה אתגר מתמלל רפואי?

מה אתגר מתמלל רפואי?

המלץ הכול על קישור קישור תלונות הדפס מאמרשתף לינק זה ב-Facebook1שתף קישור הגיע בטוויטרשתף קישור הגיע ב-Linkedinשתף עמוד הגיע ב-Deliciousשתף לינק זה המתארת את Diggשתף עמוד הגיע אודות Redditשתף עמוד זה הזמן בדבר PinterestExpert מבית ננסי F Higgins
מתמלל רפואי (MT) היא מדביר מוסמך בטווח הבריאות המנקה להמרת הקלטות הקול בידי החומרים שניתנו באמצעות רופאים ורופאים נלווים לפורמט עיתון.

האמור לעיל היא בעצם תיאור מפושט אצל תפקידו של מתמלל רפואי ביישוב מצב. תמלול הקלטות קצת 2 שנים יסודית ותבינו את אותם התרומה המשמעותית בידי הפעילות הצנוע והרגיל זה בוודאי לכאורה לעיסוק תיעוד הבריאות.

מתופעל שתי שכבות לחפש עבודה של מתמלל רפואי. המקצוע הברור מאוד והנראה כלפי חוץ בקרב מתמלל רפואי מהווה ולשמוע להכתבות מוקלטות ולתמלל את החסימות לדוחות כתובים.

ברם תחשוב לאיזו תכלית מלווה בתמלול הדיווחים הנ"ל - הגיון במשפטים הן לא ברורים, מבטאים ספציפיים, מלמול ובמקרים מסוימים שליטה על הקלטה מקבילות ענקיות במקביל ל שירותי תכתיבים.

יהיה באפשרותכם לחדש טרמינולוגיה פיזית על ידי תוכנית הכשרה לתמלול רפואי, אילו מה שום בית ספר הן לא עלול ללמד MT אזורי להתמודד בנות הרגלי שיחה לקויים של רופאים ומטפלים מגוונים בגדר הבריאות שבקולם הקליטו דיווחים שהם אבא ואימא לתמלול. זה דבר חשוב שהם מתקדמים בפעילות ובשום פנים ואופן מותר שיהיה בלי באופן מסוים קושי.

נפח התיעוד

מהמדה רגעים מבוצעים טונות אצל הליכים רפואיים בבתי אנשים, משרדי רופאים, חשוב תחזוקה חוץ מ, מעבדות קליניות ואבחון ועוד.

כל כך מפגש עם מטופל מורה דרך בדו"ח שחשוב לתמלל פעמים רבות בגלל מתמלל רפואי. לפעמים רופאים מכמה מחלקות מעורבים במתן אחזקה למטופל, בדרך זו שייתכן מי שיש ברשותו דוחות בריאותיים בינתחומיים.

בכל מטופל אלו חמש דוחות עד רשומות כמו אלה, שהופכים להוריש מההיסטוריה הרפואית הרצינית יותר שמורכב הידועה והן בעודנו טבלת החולה בעגה הרפואית.

ההיסטוריה הרפואית של מטופל עשויה לתלות וגם השפעה מחקרים שנעשו בתחום אבחון, מכתבי פנייה, דוחות נדמה לנו שהוא, מאמרי שחרור, תיעוד מינהלי וכולי. מתמלל רפואי ממונה לתמלול מידי פיסת תיעוד שנכנסת להיסטוריה או לתרשים אצל הצורך והופכת לחלק אצל ספר מידע אצל מקומות מגורים אנשים.

הדיוק שדרוש

מתמללים מסמכים רפואיים אינם מבוגרים קל להמרת דיווחים קוליים לרשומות רפואיות מבוססות ספר, אלא גם לאשר שהם מדויקים ב-100 אחוז.https://sheeptrowel5.webgarden.cz/rubriky/sheeptrowel5-s-blog/unnamed-232 לב הדיוק טמונה בעובדה שרופאים חוזרים לעולם לרשומות הנ"ל מתוך מטרה לטפל בחולים מסוים אם לעיון אפשרי. אם וכאשר הדיווחים אינן מדויקים, עלולות לתכנן לתופעה השלכות חמורות על מהלך הטיפול האחרון. תמלול הקלטות אינן מוצלח עלול לסכן את אותה המשתמש.

מתוך מטרה לספק דיוק של 100 אחוז בדוחות בריאותיים, מתמללים מסמכים רפואיים מהווים מומחים בהבנת הטרמינולוגיה הרפואית. הם מוצאים לנכטון ואלו לבחור מומחיים בשפה האנגלית, עריכה והגהה כדי לתכנן מסוגלים לזהות ולתקן שגיאות דקדוק וכתיב.

תכניות הכשרה לתמלול רפואי מצליבות בדרך כלל קורסים בנושאים אלו בנוסף להכשרת סטודנטים במיומנויות מקלדת, סוגים רישומי רפואיות, אתיקה פיזית והנחיות משפטיות.


שיפוץ מהות של MTs

האדם שמודע באופן כללי קצת לתעשיית התמלולים הרפואיים, ללא כל ספק מכיר שרוחות השינוי נושבות בה. הופעתה אצל טכנולוגיית הקול הדיגיטלית שינתה אחר ישמשו אצל מתמללים מסמכים רפואיים.

בעוד שעומדות הסבורים שחידושים למשל תוכנת זיהוי הדיבור יהפכו בקרוב את התמלול הרפואי למקצוע מיושן, האמת לאמיתה הוא שהטכנולוגיה רחוקה מלהיות מצויין כרגע וצריך בשבילה מגבלות רציניות.

אף על פי שהתהליך נעשה את אותן כל הליך תמלול קבצי אודיו לא פחות מייגע עבור MTs על ידי העברה של תכתיבים מדוברים לפורמט ספר, לא אינטליגנטי דיו במטרה לעשות דוחות חסרי שגיאות עובדתית ודקדוקית. התוצאה - תמלול הקלטות . דוגמה קלאסית לשיתוף מלאכה של טכנולוגיה למאמץ אנושי!


g